Để có một dây chuyền vận hành trơn tru hoàn hảo, trước khi tiến hành thiết kế, chế tạo các nhà máy cần có một quá trình chuẩn bị chu đáo, từ việc lên phương án cho đến xây dựng mô hình, mô phỏng hoạt động.